سخن روز

قبول شدگان مرحله اول المپیادهای علمی دبیـرستان ماندگار نمونه دولتی سعدی
...مشاهده ی مطلب 
“هلن کلر“
وقتی یکی از در های خوشبختی بسته میشه در دیگری باز میشه. اما شما اونقدر به در بسته توجه می کنید که اون دری که باز شده رو نمی بینید. ...مشاهده ی مطلب 
روبرت اشتراوس
موفقیت مانند کشتی گرفتن با یک گوریل است. وقتی که خسته شدید، دست از مبارزه نمی‌کشید،بلکه هنگامی می‌توانید استراحت کنید که گوریل را از پای درآورده باشید. ...مشاهده ی مطلب 
الف والدو امرسون (مقاله‌نویس، شاعر و سخنران)
یگانه فردی که سرنوشت از شما خواهد ساخت همانی است که خودتان تصمیم می‌گیرید باشید ...مشاهده ی مطلب 
لئوناردو داوینچی (هنرمند و مخترع)
من به ضرورتِ اقدام، معتقدم. دانستن کافی نیست، باید دانسته‌ ایمان را به کار ببریم.خواستن کافی نیست، باید کاری انجام بدهیم. ...مشاهده ی مطلب